Rezultat finalnog intervjua i testiranja sa kandidatima na konkursu za poslovnu sekretaricu  29.12.2007.

U stalni radni odnos sa probnim radom od tri meseca primljena je kandidatkinja Puškaš Ivana iz Maradika.
Zahvaljujemo se svim kandidatima na učešću na konkursu za radno mesto poslovne sekretarice - tajnice.
Želimo Vam srećnu Novu godinu i Božićne praznike.

Vlasnik i direktor
Mandić Miroslav