Rockwell je osnovan 1990. godine privatnim kapitalom kao samostalna zanatska radnja. Rockwell je osnovao sadašnji direktor i vlasnik firme g-din Miroslav Mandić, koji je u početku radio sa mini-timom od 2 radnika, da bi od tada do danas ljudski potencijal dostigao cifru od 14 stalno zaposlenih. Rockwell poseduje registrovan poslovno-stambeni objekat, koji se nalazi u Golubinačkoj ulici br. 26 u Inđiji. Rockwell poseduje registrovane objekte: poslovno –proizvodni i poslovno-stambeni objekat, koji se nalaze u Golubinačkoj ulici br. 26 u Inđiji. Poslovno-proizvodni objekat prostire se na površini od 319m2, dok je poslovno-stambeni površine 300m2. Delatnost Rockwell-a svodi se na proizvodnju rezervnih delova od gume za procesnu opremu (u prehrambenoj, farmaceutskoj, hemijskoj industriji i industriji mašina i opreme). Posedujemo registrovane “Microsoft” softvere za pet računarskih sistema u mreži i Corel Draw 11 na jednom od njih, koji se koristi isključivo za pripremu marketinške propagande za potrebe firme. dalje...

............................................................................................................................................................................................

“Svesni jake konkurencije i izazova koje tržište i okruženje sa sobom nose, ponoseći se svojom prošlošću, ali uvek gledajući u budućnost, trudimo se da u svakom trenutku ponudimo i pružimo najbolju uslugu. Zahvaljujući visokom standardu usluge i kvalitetnom programu rezervnih delova stekli smo visoku reputaciju kao veoma korektan i pouzdan poslovni partner. Zadovoljni i lojalni kupci su osnov našeg uspeha, a njihove preporuke su naša najbolja reklama. Tradicija poslovanja koju smo izgradili u proteklih 15 godina danas predstavlja pored impozantnog broja poslovnih partnera i veliki broj prijatelja”

gen. direktor Miroslav Mandić